تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۲:۰۶ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Language : FA |
خانه / احکام قبله

احکام قبله

رو به قبله بودن سه صورت دارد :

 واجب : مانند رو به قبله نماز خواندن ، دفن میّت ، نمازمیّت ، ذبح حیوانات ، خواندن سجده سهو و تشهد فراموش شده

مستحب : مانند روبه قبله بودن در همه حالات مخصوصا” خواندن قرآن و اذان و اقامه.

حرام : رو به قبله بودن هنگام دستشویی

رئیس انجمن نجوم آماتوری ایران می گوید: در روزهای هفتم خرداد ساعت ۱۳:۴۸ (۹:۱۸ دقیقه به وقت گرینویچ) و بیست و پنجم تیر ساعت ۱۳:۵۷ به وقت کشورمان ( ۹:۲۷ دقیقه به وقت گرینویچ) می توان با روش های علمی و بدون پیچیدگی های خاص جهت دقیق قبله را تعیین کرد.

شاخص را عمود روی زمین می گذاریم و در زمان های گفته شده اگر در راستای سایه شاخص رو به خورشید قرار بگیریم دقیقاً رو به قبله خواهیم ایستاد