تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۲:۲۶ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Language : FA |
خانه / نمازهاى واجب

نمازهاى واجب

نمازهاى واجب شش تا است:

  1. نماز یومیه که در مجموع ۱۷ رکعت است: نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، نماز عصر چهار رکعت، نماز مغرب سه رکعت و نماز عشا چهار رکعت.
  2. نماز آیات: دو رکعت.
  3. نماز میت.
  4. نماز طواف واجب خانه کعبه: دو رکعت است، که بعد از طواف واجب خوانده مى شود.
  5. نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگ تر واجب است. تعداد رکعات آن بستگى دارد که پسر بزرگ تر چند رکعت از نمازهاى قضا شده پدر را یقین دارد که به همان مقدار بر او واجب است.
  6. نمازى که به واسطه اجاره، نذر، قسم و عهد واجب مى شود; تعداد رکعات هم بستگى دارد که هنگام نذر، اجاره، قسم و یا عهد، چند رکعت در نظر گرفته شده است