تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۱۱ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Language : FA |
خانه / شماره آیات مربوط به نماز در آیات قرآن

شماره آیات مربوط به نماز در آیات قرآن

*آیه های سوره بقره ۳و۴۳و۴۵و۸۳و۱۱۰و۱۵۳و۱۷۷و۲۳۸و۲۳۹و۲۷۷

*آیه های سوره نساء ۴۳و۷۷و۱۰۱و۱۰۲و۱۰۳و۱۴۲و۱۶۲

*آیه های سوره مائده ۶و۱۲و۵۵و۵۸و۹۱و۱۰۶

*آیه های سوره انعام ۷۲و۹۲

*آیه های سوره اعراف ۱۷۰

*آیه های سوره انفال ۳۵,۳

*آیه های سوره توبه ۵و۱۱و۱۸و۷۱و۱۱۲

*آیه های سوره یونس ۸۷

* آیه های سوره هود ۸۷و۱۱۴

*آیه های سوره ابراهیم ۳۱و۳۷و۴۰

*آیه های سوره اسراء ۷۸ و۷۹و۱۱۰

*آیه های سوره مریم ۳۱و۵۵و۵۹

*آیه های سوره طه ۱۴و۱۳۲

*ایه های سوره انبیاء ۷۳

*آیه های سوره حج  ۳۵و ۴۱و ۷۷و ۷۸

*آیه های سوره مومنون ۲و۴و۹

*آیه های سوره نور ۳۷و ۴۱و ۵۶و ۵۸

*آیه های سوره نمل ۳

*آیه های سوره عنکبوت ۴۵

*آیه های سوره لقمان ۴و۱۷

*آیه های سوره احزاب ۳۳

*آیه های سوره فاطر ۱۸و۲۹

*آیه های سوره شوری ۳۸

*آیه های سوره فتح ۲۹

*آیه های سوره مجادله ۱۳

*آیه های سوره جمعه ۹و۱۰

*آیه های سوره معارج ۲۳و ۳۴

*آیه های سوره مزمل ۲۰

*آیه های سوره مدثر ۴۳

*آیه های سوره اعلی  ۱۵

* آیه های سوره بّینه ۵

*آیه های سوره ماعون ۴و۵