تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱:۴۴ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Language : FA |
خانه / معنای اقامه نماز درقرآن با ذکر آیات اقامه نماز

معنای اقامه نماز درقرآن با ذکر آیات اقامه نماز

قرآن کریم، درباره «اقامه نماز» بسیار تأکید کرده است؛ تا آن جا که ۴۵ بار، نماز را با واژه «اقامه» در تعبیرهاى گوناگون، تکرار کرده است. که آیات آن عبارتند از:

*آیه های سوره بقره ۳و۴۳و۸۳و۱۱۰و۱۷۷و۲۷۷*آیه های سوره نساء۷۷و۱۰۲و۱۰۳و۱۴۲و۱۶۲

*آیه های سوره مائده ۶و۱۲و۵۵  *آیه های سوره انعام ۷۲ *

*آیه های سوره اعراف ۱۷۰ *آیه های سوره انفال ۳

*آیه های سوره توبه ۵و۱۱و۱۸و۷۱ *آیه های سوره یونس ۸۷ * آیه های سوره هود ۱۱۴

*آیه های سوره ابراهیم ۳۱و۳۷و۴۰ *آیه های سوره اسراء ۷۸ *آیه های سوره طه ۱۴

*ایه های سوره انبیاء ۷۳  *آیه های سوره حج  ۳۵و ۴۱و ۷۸  *آیه های سوره نور ۳۷و ۵۶

*آیه های سوره نمل ۳ *آیه های سوره عنکبوت ۴۵ *آیه های سوره لقمان ۴و۱۷

*آیه های سوره احزاب ۳۳ *آیه های سوره فاطر ۱۸ و۲۹ *آیه های سوره شوری ۳۸

*آیه های سوره مجادله ۱۳ *آیه های سوره مزمل ۲۰ * آیه های سوره بّینه ۵

براى اقامه نماز چند تفسیر ارائه کرده اند:

۱. منظور از «اقامه» این است که تنها خودتان نمازخوان نباشید؛ بلکه چنان کنید که آیین نماز در جامعه انسانى برپا شود و مردم با عشق و علاقه، به آن روى آورند.

۲.به گفته بعضى مفسران، تعبیر «اقامه نماز» به جاى «خواندن» یا «به جاآوردن نماز»، بیانگر این نکته است که نماز شما تنهایک سرى از وردها اذکار و حرکات نیست، بلکه باید آن را به طور کامل بپا دارید؛ آن گونه که آثار نماز در چهره و زندگى شما دیده شود؛ تنها لقلقه زبان و راست و خم شدن نباشد، بلکه روح نماز ـ که همان تسلیم مطلق در برابر خدا در همه امور است ـ در زندگى شما جلوه کند و حضور دل و توجّه قلبى به خدا ـ که روح نماز است ـ در نماز حاصل شود۱

۳.اقامه نماز آن است که با حدود و فرائضش انجام شود.

۴.برخى «اقامه» را به معناى ادامه دادن می دانند؛ یعنى کسى نماز را به درستى بر پا می دارد که همیشه آن را ادامه دهد نه گاهى نماز بخواند: (فَوَیلٌ لِّلْمُصَلِّینَ * الَّذِینَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ)؛۲ پس واى بر نمازگزارانى که در نماز خود سهل انگارى می کنند.

با مرورى به آیه هاى قرآن می توان همه این معانى را در اقامه منظور کرد، زیرا اقامه نماز-که بدان مأموریم – می تواند معناى جامعى داشته باشد و آن این که نماز کامل، پیوسته و با خشوع و اثر گذار در جامعه باشد. (الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآئِمُون)۳ ؛ (الَّذِینَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ)۴

یکی دیگر از لوازم متقى بودن و برپا کردن نماز این است که نمازگزاران علاوه بر خواندن نماز، براى برپا داشتن آن در جامعه نیز تلاش کند۵

——————————————————————————————
.۱  
آیه الله مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۲۰۹

.۲ ماعون،آیه۵ـ۶

.۳ معارج،آیه۲۳

.۴ مؤمنون، آیه۲

 .۵ تفسیر راهنما، ج ۱، ص ۱۰۷