تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۱۸ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Language : FA |
خانه / مبطلات نماز

مبطلات نماز

دوازده چیز نماز را باطل می کند، و آنها را «مبطلات» می گویند:

 1. آنکه در بین نماز یکی از شرط‌های آن از بین برود، مثلاً در بین نماز بفهمد لباسش نجس است.
 2. آنکه در بین نماز عمداً یا سهواً، یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را باطل میکند پیش آید، مثلاً بول از او بیرون آید
 3. از مبطلات نماز آن است که مثل بعض کسانی که شیعه نیستند دست‌ها را روی هم بگذارد.
 4. از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد، «آمین» بگوید، ولی اگر اشتباهاً، یا از روی تقیه بگوید، نمازش باطل نمی شود.
 5. از مبطلات نماز آن است که عمدا” یا از روی فراموشی پشت به قبله کند ، یا به طرف راست و یا چپ قبله برگردد ، بلکه اگر عمدا” بقدری برگردد که نگویند رو به قبله است ، اگرچه بطرف راست یا چپ نرسد ، نمازش باطل است .
 6. از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای بگوید که از آن قصد معنی کند اگرچه معنی هم نداشته باشد و یک حرف هم باشد بلکه اگر قصد هم نکند بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتی دو حرف یا بیشتر باشد ، ولی اگر سهوا” بگوید نماز باطل نمی شود
 7. از مبطلات نماز، خنده با صدا و ترجیع و بنابر احتیاط واجب خنده با صدا اگرچه ترجیع نباشد و عمدی است و چنانچه سهوا” با صدا بخندد یا لبخند بزند نمازش باطل نمی شود
 8. از مبطلات نماز آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند، ولی اگر برای کار دنیا بی صدا گریه کند اشکال ندارد ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است.
 9. از مبطلات نمازکاری است که صورت نماز را به هم بزند، مثل دست زدن و به هوا پریدن و مانند اینها کم باشد یا زیاد ، عمداً باشد یا از روی فراموشی؛ ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره کردن به  دست اشکال ندارد.
 10. از مبطلات نماز، خوردن و آشامیدن است، اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز میخواند.
 11. از مبطلات نماز شک در رکعت‌های نماز دو رکعتی، یا سه رکعتی، یا در دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی است.
 12. از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم یا زیاد کند، یا چیزی را که رکن نیست عمداً کم یا زیاد نماید .

* اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل میکند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است.

چیزهایی که در نماز مکروه است

 • مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند و  چشم‌ها را بر هم بگذارد، یا به طرف راست و چپ بگرداند، و با ریش و دست خود بازی کند، و انگشت‌ها را داخل هم نماید، و آب دهان بیندازد، و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری نگاه کند. و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد، مکروه میباشد.
 • موقعی که انسان خوابش می آید، و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است نماز بخواند، و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز مکروه میباشد. و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب‌های مفصّل گفته شده است.

برگرفته از رساله توضیح المسائل امام خمینی  مسئله ۱۱۲۶ تا ۱۱۵۸